تبلیغات

نتایج جستجو برای:

المثل

 • ضرب المثل ایوانکا ترامپ دردسر ساز شد!
 • معنی ضرب المثل کوه به کوه نمیرسد ولی آدم به آدم میرسد
 • معنی ضرب المثل شب دراز است و قلندر بیدار
 • ضرب المثل درمورد باران
 • معنی ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت
 • مفهوم کامل ضرب المثل سالی که نکوست از بهارش پیداست چیست
 • معنی کامل ضرب المثل کار نیکو از پرکردن است
 • معنی کامل ضرب المثل چو خواهی که نامت نماند نهان مکن نام نیک بزرگان نهان
 • معنی ضرب المثل آب از دریا بخشیدن
 • معنی ضرب المثل شکر نعمت نعمتت افزون کند
 • انشا درمورد ضرب المثل باز فیلش یاد هندوستان کرد
 • معنی ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست
 • انشا درمورد ضرب المثل به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است
 • معنی ضرب المثل دست بالای دست بسیار است
 • معنی کامل ضرب المثل تونیکی می کن و در دجله انداز
 • رهته بیم سی کاری؛ پسمه گرو یه خاری
 • معنی ضرب المثل تا پول داری رفیقتم قربان بند کیفتم
 • فتاوای آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله) در مورد فرزند خوانده
 • مرغ همسایه غاز است یعنی چه
 • حکم شرعی مقام معظم رهبری درباره «اجاره به شرط قرض»