بزودی در این مکان تبلیغات درج میشود

کارگران کدام کسب و کار‌ها مشمول دریافت بیمه بیکاری می‌شوند؟

5e8aa36149aad_5e8aa36149ab3

با شیوع کرونا عده‌ای از افراد بیکار شده اند که با تصمیم دولت به آن‌ها بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد.

با شیوع کرونا در کشور تعداد از کارگران و دستفروشان به علت قرنطینه و کاهش رفت وآمد‌ها بیکار شدند.

دولت به منظور کاهش خسارت به این دسته از کارگران تصمیم به پرداخت بیمه بیکاری به آن‌ها شده است.

طی روز‌های گذشته تعداد زیادی از کاربران سایت با ارسال کامنت‌هایی در مورد نحوه ثبت نام و جزئیات بیمه بیکاری سوالاتی  داشتند.

دولت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ملزم به پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده کرده است البته افراد باید توجه داشته باشند قانون بیمه بیکاری تغییری نکرده است و ضوابط آن مانند گذشته اجرا می‌شود.

فردی که قصد دریافت بیمه بیکاری دارد باید مشمول قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری باشد و حتما باید ۳ درصد حق بیمه کارگر توسط کارفرما پرداخت شده باشد.

افرادی که به علت های غیر منتظره مانند شیوع کرونا بیکار شده اند ۳۰ روز مهلت دارند تا برای دریافت بیمه بیکاری به ادارات کار مراجعه کنند در این روز‌ها به دلیل عدم مراجعه افراد به ادارات کار سامانه‌ای به آدرس bimebikari.mcls.gov.ir ثبت نام کنند.

افراد با مراجعه به سایت بیمه بیکاری باید علت بیکاری خود را ثبت و کد هگیری دریافت کنند.

تمام افرادی که مشمول قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری باشند و علت کرونا بیکار شده باشند، می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند.

بعد از ثبت نام در سامانه لیست افراد برای تایید به سازمان تامین اجتماعی ارسال می‌شود.افرادی که بیمه آن‌ها بیمه مشاغل حرف و مشاغل آزاد، بیمه اختیاری، بیمه کارگرساختمانی و بیمه قالیبافی و رانندگان دارند مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی‌شوند.

البته اگر نوع بیمه فردی بیمه اختیاری باشد و مشمول ماده ۱۰۰ قانون کار شود، بیمه بیکاری به او تعلق می‌گیرد. تمامی مشاغلی که بین کارگر و کارفرما رابطه قانون کار برقرار باشد، مشمول بیمه بیکاری می‌شوند. برای افرادی در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند پیامک ارسال می‌شود.

بعد از دریافت پیامک افراد باید برای تعیین شعبه تعیین پرداخت بیمه بیکاری و اعلام شماره حساب مجدد به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را ثبت کنند.

برای افرادی هم که مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند، پیامک اطلاع رسانی ارسال می‌شود. نکته مهم این است که افراد یک ماه بعد از بیکاری مهلت دارند که برای دریافت بیمه بیکاری به سامانه مراجعه و ثبت نام کنند.

میزان بیمه بیکاری پرداخت شده به افراد برابر با ۵۵ درصد+ حق بیمه افراد تحت تکلف تا سقف ۴ نفر است به شرط آنکاه این مبلغ کمتر از حداقل دستمزد و بیشتر از ۸۰ درصد حقوق ناشد. بیمه بیکاری تا پایان اردیبهشت ماه به افراد پرداخت می‌شود.

هادی ابوی طرقبه دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه  ،اظهار کرد: پرداخت سه ماه بیمه بیکاری به کارگران رسمی در زندگی کارگران تاثیر زیادی دارند، اما کافی نیست.

وی افزود:با شیوع کرونا بخشی از کارگاه‌ها تعطیل شدند و کارفرمایان هم کاری نمی‌توانند انجام دهند تا حقوق کارگران را پرداخت کند. پرداخت بیمه بیکاری بار سنگینی از دوش کارفرمایان برمی دارد، اما مشکل اصلی مربوط به کارگران روزمزد، فصلی، دستفروشان، کارگران مهمان پذیر‌ها و تالار‌ها و حوزه حمل و نقل است، زیرا این افراد بیمه نیستند و از سوی دیگر درآمد آن‌ها صفر شده است.

ابوی بیان کرد: بایدد برای کارگرانی که کار موقت دارند و مشمول قانون کار نمی‌شوند، بیمه بیکاری و یا کمک معیشتی در نظر گرفت.

وی گفت: هیچ آمار از تعداد کارگران وجود ندارد و غیر از کارگرانی که دارای بیمه تامین اجتماعی هستند، اطلاعاتی از کارگران کارگاه‌ها غیر رسمی وجود ندارد.

ابوی تصریح کرد: لازم است سامانه‌ای به منظور شناسایی کارگران ایجاد شود ما بیش از هزار تشکل صنفی و شورای اسلامی کار داریم که می تواند به ایجاد سامانه شناسایی کارگران کمک کند.

با شیوع کرونا عده‌ای از افراد بیکار شده اند که با تصمیم دولت به آن‌ها بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com) 5e8aa36149aad_5e8aa36149ab3

18 فروردین 1399 - 08:19

با شیوع کرونا در کشور تعداد از کارگران و دستفروشان به علت قرنطینه و کاهش رفت وآمد‌ها بیکار شدند.

دولت به منظور کاهش خسارت به این دسته از کارگران تصمیم به پرداخت بیمه بیکاری به آن‌ها شده است.

طی روز‌های گذشته تعداد زیادی از کاربران سایت با ارسال کامنت‌هایی در مورد نحوه ثبت نام و جزئیات بیمه بیکاری سوالاتی  داشتند.

دولت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ملزم به پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده کرده است البته افراد باید توجه داشته باشند قانون بیمه بیکاری تغییری نکرده است و ضوابط آن مانند گذشته اجرا می‌شود.

فردی که قصد دریافت بیمه بیکاری دارد باید مشمول قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری باشد و حتما باید ۳ درصد حق بیمه کارگر توسط کارفرما پرداخت شده باشد.

افرادی که به علت های غیر منتظره مانند شیوع کرونا بیکار شده اند ۳۰ روز مهلت دارند تا برای دریافت بیمه بیکاری به ادارات کار مراجعه کنند در این روز‌ها به دلیل عدم مراجعه افراد به ادارات کار سامانه‌ای به آدرس bimebikari.mcls.gov.ir ثبت نام کنند.

افراد با مراجعه به سایت بیمه بیکاری باید علت بیکاری خود را ثبت و کد هگیری دریافت کنند.

تمام افرادی که مشمول قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری باشند و علت کرونا بیکار شده باشند، می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند.

بعد از ثبت نام در سامانه لیست افراد برای تایید به سازمان تامین اجتماعی ارسال می‌شود.افرادی که بیمه آن‌ها بیمه مشاغل حرف و مشاغل آزاد، بیمه اختیاری، بیمه کارگرساختمانی و بیمه قالیبافی و رانندگان دارند مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی‌شوند.

البته اگر نوع بیمه فردی بیمه اختیاری باشد و مشمول ماده ۱۰۰ قانون کار شود، بیمه بیکاری به او تعلق می‌گیرد. تمامی مشاغلی که بین کارگر و کارفرما رابطه قانون کار برقرار باشد، مشمول بیمه بیکاری می‌شوند. برای افرادی در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند پیامک ارسال می‌شود.

بعد از دریافت پیامک افراد باید برای تعیین شعبه تعیین پرداخت بیمه بیکاری و اعلام شماره حساب مجدد به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را ثبت کنند.

برای افرادی هم که مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند، پیامک اطلاع رسانی ارسال می‌شود. نکته مهم این است که افراد یک ماه بعد از بیکاری مهلت دارند که برای دریافت بیمه بیکاری به سامانه مراجعه و ثبت نام کنند.

میزان بیمه بیکاری پرداخت شده به افراد برابر با ۵۵ درصد+ حق بیمه افراد تحت تکلف تا سقف ۴ نفر است به شرط آنکاه این مبلغ کمتر از حداقل دستمزد و بیشتر از ۸۰ درصد حقوق ناشد. بیمه بیکاری تا پایان اردیبهشت ماه به افراد پرداخت می‌شود.

هادی ابوی طرقبه دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه  ،اظهار کرد: پرداخت سه ماه بیمه بیکاری به کارگران رسمی در زندگی کارگران تاثیر زیادی دارند، اما کافی نیست.

وی افزود:با شیوع کرونا بخشی از کارگاه‌ها تعطیل شدند و کارفرمایان هم کاری نمی‌توانند انجام دهند تا حقوق کارگران را پرداخت کند. پرداخت بیمه بیکاری بار سنگینی از دوش کارفرمایان برمی دارد، اما مشکل اصلی مربوط به کارگران روزمزد، فصلی، دستفروشان، کارگران مهمان پذیر‌ها و تالار‌ها و حوزه حمل و نقل است، زیرا این افراد بیمه نیستند و از سوی دیگر درآمد آن‌ها صفر شده است.

ابوی بیان کرد: بایدد برای کارگرانی که کار موقت دارند و مشمول قانون کار نمی‌شوند، بیمه بیکاری و یا کمک معیشتی در نظر گرفت.

وی گفت: هیچ آمار از تعداد کارگران وجود ندارد و غیر از کارگرانی که دارای بیمه تامین اجتماعی هستند، اطلاعاتی از کارگران کارگاه‌ها غیر رسمی وجود ندارد.

ابوی تصریح کرد: لازم است سامانه‌ای به منظور شناسایی کارگران ایجاد شود ما بیش از هزار تشکل صنفی و شورای اسلامی کار داریم که می تواند به ایجاد سامانه شناسایی کارگران کمک کند.

Let's block ads! (Why?)

کارگران مشمول دریافت بیکاری

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار