بزودی در این مکان تبلیغات درج میشود

حقایقی درباره ایپک: سفر به اسرائیل، شرط عضویت نمایندگان تازه وارد است /‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎‏۳‏‎.‎‏۵‏‎ ‎میلیون‎ ‎دلار‎ ‎را‎ ‎صرف‎ ‎لابیگری‎ ‎کرد / پول‎ ‎ایپک‎ ‎اثرگذاری‎ ‎وسیعی‎ ‎دارد‎ اما اعضای آن در جلسات‎ ‎لابیگری‎، هیچ پولی همراه خود نمی برند / برخی‎ ‎لیب

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

انتقاد‎ ‎ایلهان‎ ‎عمر‎ ‎این‎ ‎سوال‎ ‎را‎ ‎پیش‎ ‎میآورد‎: ‎آیا‎ ‎ایپک‎ ‎بیش‎ ‎از‎ ‎قدرتمند‎ ‎است؟

شریل‎ ‎گی‎ ‎استولبرگ در ‎نیویورک‎ ‎تایمز نوشت: وقتی‎ ‎ایلهان‎ ‎عمر،‎ ‎نماینده‎ ‎تازه وارد‎ ‎به‎ ‎مجلس‎ ‎یک‎ ‎کرسی‎ ‎از‎ ‎کمیته‎ ‎امور‎ ‎سیاست‎ ‎خارجه‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎دست‎ ‎آورد،‎ ‎استفن‎ ‎فیسک‎ ‎تماس هایی‎ ‎تلفنی‎ ‎با‎ ‎اعضای‎ ‎مختلف‎ ‎کنگره‎ ‎برقرار‎ ‎کرد‎. فیسک‎ ‎که‎ ‎مدت هاست‎ ‎با‎ ‎کمیته‎ ‎امور‎ ‎عمومی‎ ‎آمریکایی‎ ‎اسراییلی‎ ‎یا‎ ‎ایپک‎ ‎همکاری‎ ‎می کند،‎ ‎از‎ ‎پستهای‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎او‎ ‎ضدیهودی‎ ‎و‎ ‎حمایت‎ ‎خانم‎ ‎عمر‎ ‎از‎ ‎جنبش‎ ‎تحریم‎ ‎اسراییل‎ ‎نگران‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎دوستان‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎کنگره‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎اعتراض‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎تصمیم‎ ‎فرا‎ ‎می خواند‎. او‎ ‎امیدوار‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎فعالان‎ ‎ایپک‎ ‎بتوانند‎ ‎این‎ ‎نماینده‎ ‎تازه وارد‎ ‎از‎ ‎مینسوتا‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎رقابت‎ ‎مقدماتی‎ ‎برای‎ ‎انتخابات‎ ‎ریاست جمهوری‎ ‎‏۲۰۲۰‏‎ ‎تنبیه‎ ‎کنند‎. ‎

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: قرار‎ ‎است‎ ‎روز‎ ‎چهارشنبه،‎ ‎رهبر‎ ‎دموکراتها‎ ‎در‎ ‎مجلس‎ ‎پاسخی‎ ‎متنبه‎ ‎کننده‎ ‎به‎ ‎او‎ ‎بدهد: ‎  نمایندگان‎ ‎طرفدار‎ ‎اسراییل‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎اظهارات‎ ‎اخیر‎ ‎عمر‎ ‎درباره‎ ‎اینکه‎ ‎برخی‎ ‎نمایندگان‎ ‎به‎ ‎کشوری‎ ‎خارجی‎ ‎اظهار‎ ‎وفاداری‎ ‎می کنند،‎ ‎دلخور‎ ‎شده اند‎ ‎و‎ ‎قصد‎ ‎دارند‎ ‎با‎ ‎انتشار‎ ‎یک‎ ‎قطعنامه،‎ ‎اظهارات‎ ‎ضد‎ ‎یهودی‎ ‎در‎ ‎مجلس‎ ‎آمریکا‎ ‎را‎ ‎محکوم‎ ‎کنند‎. فیسک‎ ‎که‎ ‎مدیر‎ ‎یک‎ ‎کمیته‎ ‎اقدام‎ ‎سیاسی‎ ‎به‎ ‎منظور‎ ‎حمایت‎ ‎از‎ ‎کاندیداهای‎ ‎طرفدار‎ ‎اسراییل‎ ‎است،‎ ‎می گوید «‎بسیاری‎ ‎دیگر‎ ‎از‎ ‎اعضای‎ ‎جامعه‎ ‎هواداران‎ ‎اسراییل‎ ‎و‎ ‎نزدیکان‎ ‎به‎ ‎ایپک‎ ‎ضمن‎ ‎اظهار‎ ‎نگرانی،‎ ‎خواهان‎ ‎اقدامی‎ ‎عملی‎ ‎شده اند‎. ‎این‎ ‎اتفاق‎ ‎واقعا‎ ‎مایه‎ ‎نگرانی‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎جامعه‎ ‎یهودیان‎ ‎جنوب‎ ‎فلوریدا‎ ‎در‎ ‎برخورد‎ ‎با‎ ‎آن‎ ‎مانند‎ ‎کبک‎ ‎سرش‎ ‎را‎ ‎زیر‎ ‎برف‎ ‎نخواهد‎ ‎برد‎».

توییت‎ ‎اخیر‎ ‎ایلهان‎ ‎عمر‎ ‎درباره‎ ‎نفوذ‎ ‎لابی های‎ ‎طرفدار‎ ‎اسرائیل‎ ‎در‎ ‎واشنگتن،‎ ‎بار‎ ‎دیگر‎ ‎موجب‎ ‎طرح‎ ‎این‎ ‎مباحث‎ ‎شد‎ ‎که‎ ‎نفوذ‎ ‎لابی های‎ ‎یهودی‎ ‎چه‎ ‎میزان‎ ‎بر‎ ‎سیاستهای‎ ‎آمریکا‎ ‎در‎ ‎خاورمیانه‎ ‎تاثیرگذار‎ ‎است‎. ‎  واکنش ها‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎توییت‎ ‎خانم‎ ‎عمر‎ ‎بسیار‎ ‎شدید‎ ‎بود‎ ‎تا‎ ‎جایی‎ ‎که‎ ‎حتی‎ ‎سران‎ ‎حزب‎ ‎دموکرات،‎ ‎او‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎نفرت پراکنی‎ ‎علیه‎ ‎یهودیان‎ ‎متهم‎ ‎کردند‎.‎  در‎ ‎نهایت‎ ‎این‎ ‎نماینده‎ ‎کنگره‎ ‎مجبور‎ ‎به‎ ‎عذرخواهی‎ ‎شد‎.‎اما‎ ‎این‎ ‎مسأله‎ ‎موجب‎ ‎شد‎ ‎این‎ ‎پرسش‎ ‎مطرح‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎لابی‎ ‎ایپک‎ ‎با‎ ‎بیش‎ ‎از‎ ‎پنجاه‎ ‎سال‎ ‎سابقه‎ ‎فعالیت‎ ‎برای‎ ‎تقویت‎ ‎روابط‎ ‎آمریکا‎ ‎با‎ ‎اسراییل،‎ ‎آیا‎ ‎بیش‎ ‎از‎ ‎حد‎ ‎قدرتمند‎ ‎نشده‎ ‎است؟‎ ‎آیا‎ ‎ایپک‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎نفوذ‎ ‎خود‎ ‎برای‎ ‎ممانعت‎ ‎از‎ ‎شنیده‎ ‎شدن‎ ‎صدای‎ ‎منتقدان‎ ‎اسراییل‎ ‎استفاده‎ ‎نکرده‎ ‎است؟‎ ‎

با‎ ‎فرا‎ ‎رسیدن‎ ‎زمان‎ ‎برگزاری‎ ‎اجلاس‎ ‎سه‎ ‎روزه‎ ‎سالانه‎ ‎ایپک‎ ‎در‎ ‎واشنگتن‎ ‎که‎ ‎انتظار‎ ‎می رود‎ ‎هجده‎ ‎هزار‎ ‎نفر‎ ‎به‎ ‎علاوه‎ ‎سران‎ ‎هر‎ ‎دو‎ ‎حزب‎ ‎و‎ ‎نتانیاهو‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎شرکت‎ ‎کنند،‎ ‎طرح‎ ‎اینگونه‎ ‎پرسش ها‎ ‎شدت‎ ‎خواهد‎ ‎گرفت‎. ‎  اما‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎منتقدان،‎ ‎اظهارات‎ ‎خانم‎ ‎عمر‎ ‎اگرچه‎ ‎به‎ ‎نحو‎ ‎درستی‎ ‎بیان‎ ‎نشد،‎ ‎نکته‎ ‎مهمی‎ ‎در‎ ‎خود‎ ‎داشت‎. ‎  پول‎ ‎ایپک‎ ‎اثرگذاری‎ ‎وسیعی‎ ‎دارد‎.‎

برایان‎ ‎بیرد،‎ ‎نماینده‎ ‎دموکرات‎ ‎سابق‎ ‎که‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎کشته‎ ‎شدن‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎هوادارانش‎ ‎توسط‎ ‎ارتش‎ ‎هنگام‎ ‎اعتراض‎ ‎به‎ ‎احداث‎ ‎دیوار‎ ‎حائل‎ ‎در‎ ‎مرز‎ ‎غزه،‎ ‎به‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎منتقدان‎ ‎ایپک‎ ‎و‎ ‎اسراییل‎ ‎تبدیل‎ ‎شد،‎ ‎می گوید‎:‎ «این‎ ‎دورویی‎ ‎برخی‎ ‎نمایندگان‎ ‎کنگره‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎انتقاد‎ ‎از‎ ‎اظهارنظر‎ ‎عمر‎ ‎پرداخته اند‎ ‎را‎ ‎میرساند‎ ‎که‎ ‎گویی‎ ‎هیچ‎ ‎منافع‎ ‎مالی‎ ‎از‎ ‎کمکهای‎ ‎ایپک‎ ‎نبرده اند‎. ‎هر‎ ‎کسی‎ ‎که‎ ‎جرات‎ ‎انتقاد‎ ‎از‎ ‎اسراییل‎ ‎و‎ ‎ایپک‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎خود‎ ‎بدهد،‎ ‎برچسب‎ ‎ضدیهودی‎ ‎بودن‎ ‎می خورد‎ ‎و‎ ‎این‎ ‎برای‎ ‎یک‎ ‎جمهوری‎ ‎دموکراتیک‎ ‎خطرناک‎ ‎است‎».

داستان‎ ‎تبدیل‎ ‎شدن‎ ‎ایپک‎ ‎به‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎قدرتمندترین‎ ‎لابی های‎ ‎اثرگذار‎ ‎بر‎ ‎سیاستهای‎ ‎واشنگتن‎ ‎تا‎ ‎حد‎ ‎زیادی‎ ‎به‎ ‎داستان‎ ‎بهره برداری‎ ‎از‎ ‎احساسات‎ ‎افرادی‎ ‎مانند‎ ‎فیسک‎ (‎یک‎ ‎دلال‎ ‎وام‎ ‎‏۵۴‏‎ ‎ساله‎ ‎از‎ ‎فلوریدای‎ ‎جنوبی‎) ‎شباهت‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎دیدار‎ ‎از‎ ‎کمپ‎ ‎های‎ ‎کشتار‎ ‎یهودیان‎ ‎در‎ ‎لهستان‎ ‎مصمم‎ ‎شدند‎ ‎هرگز‎ ‎اجازه‎ ‎تکرار‎ ‎چنین‎ ‎حوادثی‎ ‎را‎ ‎ندهند‎. ‎همچنین‎ ‎به‎ ‎نحوه‎ ‎استفاده‎ ‎ایپک‎ ‎از‎ ‎جیب‎ ‎هوادارانش‎ ‎نیز‎ ‎مربوط‎ ‎می شود‎. ‎برخلاف‎ ‎لابی هایی‎ ‎مانند‎ ‎انجمن‎ ‎ملی‎ ‎اسلحه‎ ‎و‎ ‎کمپین‎ ‎حقوق‎ ‎بشر،‎ ‎ایپک‎ ‎مستقیما‎ ‎به‎ ‎حمایت‎ ‎مالی‎ ‎از‎ ‎یک‎ ‎کاندیدا‎ ‎نمی پردازد‎ ‎اما‎ ‎اعضایش‎ ‎را‎ ‎تشویق‎ ‎میکند‎ ‎که‎ ‎چنین‎ ‎کنند‎. ‎

کمیته‎ ‎کنگره ای‎ ‎فلوریدا‎ ‎تحت‎ ‎ریاست‎ ‎آقای‎ ‎فیسک‎ ‎تنها‎ ‎بخشی‎ ‎از‎ ‎شبکه‎ ‎کمیته های‎ ‎همفکری‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎مستقل‎ ‎از‎ ‎ایپک‎ ‎اما‎ ‎هماهنگ‎ ‎با‎ ‎اهداف‎ ‎آن‎ ‎عمل‎ ‎میکند‎. ‎تعداد‎ ‎بیشماری‎ ‎از‎ ‎اعضای‎ ‎ایپک‎ ‎از‎ ‎جیب‎ ‎خود‎ ‎برای‎ ‎اهداف‎ ‎این‎ ‎لابی‎ ‎خرج‎ ‎میکنند‎ ‎که‎ ‎شامل‎ ‎افراد‎ ‎ابرثروتمندی‎ ‎مانند‎ ‎شلدون‎ ‎آدلسون‎ ‎نیز‎ ‎میشود‎ ‎که‎ ‎زمانی‎ ‎هوادار‎ ‎ایپک‎ ‎بود‎ ‎اما‎ ‎اکنون‎ ‎رقیبی‎ ‎تندروتر‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎به‎ ‎راه‎ ‎انداخته‎ ‎است‎. ‎تام‎ ‎داین،‎ ‎که‎ ‎هنگام‎ ‎ریاست‎ ‎بر‎ ‎ایپک‎ ‎طی‎ ‎سالهای‎ ‎‏۱۹۸۰‏‎ ‎تا‎ ‎‏۱۹۹۳‏‎ ‎اعضا‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎تأسیس‎ ‎کمیته‎ ‎های‎ ‎محلی‎ ‎مستقل‎ ‎در‎ ‎سرتاسر‎ ‎کشور‎ ‎تشویق‎ ‎میکرد،‎ ‎نظرش‎ ‎را‎ ‎اینگونه‎ ‎برای‎ ‎اعضا‎ ‎مطرح‎ ‎میکرد‎: «هوادار‎ ‎اسراییل‎ ‎بودن‎ ‎مستلزم‎ ‎فعالیت‎ ‎سیاسی‎ ‎داشتن‎ ‎است‎. ‎فعال‎ ‎سیاسی‎ ‎بودن‎ ‎نیز‎ ‎مستلزم‎ ‎هزینه‎ ‎کردن‎ ‎از‎ ‎جیبتان،‎ ‎فکرتان‎ ‎و‎ ‎وقتتان‎ ‎است».‎

ایپک‎ ‎به‎ ‎نمایندگی‎ ‎از‎ ‎دولت‎ ‎اسراییل‎ ‎لابی‎ ‎نمی کند‎ ‎چرا‎ ‎که‎ ‎علاقه ای‎ ‎ندارد‎ ‎طبق‎ ‎گفته‎ ‎خانم‎ ‎عمر،‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎نماینده‎ ‎یک‎ ‎دولت‎ ‎خارجی‎ ‎به‎ ‎آن‎ ‎نگریسته‎ ‎شود،‎ ‎اما‎ ‎صرفنظر‎ ‎از‎ ‎اینکه‎ ‎چه‎ ‎کسی‎ ‎ریاست‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎برعهده‎ ‎داشته‎ ‎باشد،‎ ‎تقریبا‎ ‎همیشه‎ ‎در‎ ‎کنار‎ ‎دولت‎ ‎اسراییل‎ ‎قرار‎ ‎میگیرد‎. ‎امروز‎ ‎ایپک‎ ‎از‎ ‎هفده‎ ‎شعبه‎ ‎اقماری،‎ ‎ساختمانی‎ ‎باشکوه‎ ‎نزدیک‎ ‎کنگره‎ ‎و‎ ‎بودجه‎ ‎هنگفتی‎ ‎بهره‎ ‎می برد‎ ‎که‎ ‎تنها‎ ‎مدیر‎ ‎آن،‎ ‎هووارد‎ ‎کور،‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎‏۲۰۱۶‏‎ ‎بیش‎ ‎از‎ ‎یک‎ ‎میلیون‎ ‎دلار‎ ‎حقوق‎ ‎و‎ ‎مزایا‎ ‎دریافت‎ ‎کرد‎. ‎سفر‎ ‎به‎ ‎اسراییل‎ ‎با‎ ‎خرج‎ ‎ایپک،‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎شرایط‎ ‎عضویت‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎لابی‎ ‎برای‎ ‎نمایندگان‎ ‎تازه وارد‎ ‎است‎. ‎راز‎ ‎موفقیت‎ ‎این‎ ‎لابی‎ ‎برخورداری‎ ‎از‎ ‎شبکه‎ ‎وسیع‎ ‎ارتباطات‎ ‎کلیدی‎ ‎در‎ ‎سرتاسر‎ ‎کشور‎ ‎است‎. ‎اعضای‎ ‎ایپک‎ ‎معتقدند‎ ‎تلاشی‎ ‎که‎ ‎برای‎ ‎تشکیل‎ ‎شبکه‎ ‎ارتباطی‎ ‎میکنند‎ ‎بیشتر‎ ‎از‎ ‎حمایتهای‎ ‎مالی‎ ‎آنها‎ ‎از‎ ‎کمپین های‎ ‎انتخاباتی‎ ‎بر‎ ‎موفقیت‎ ‎این‎ ‎لابی‎ ‎تاثیرگذار‎ ‎بوده‎ ‎است‎. ‎

اما‎ ‎ام‎. ‎جی‎. ‎روزنبرگ‎ ‎که‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎اعضای‎ ‎سابق‎ ‎ایپک‎ ‎در‎ ‎دهه‎ ‎هشتاد‎ ‎بوده‎ ‎و‎ ‎اکنون‎ ‎به‎ ‎منتقد‎ ‎آن‎ ‎تبدیل‎ ‎شده‎ ‎است،‎ ‎در‎ ‎مقالهای‎ ‎در‎ ‎مجله‎ ‎نیشن‎ ‎مینویسد‎: «عملیات‎ ‎سیاسی‎ ‎ایپک‎ ‎دقیقا‎ ‎به‎ ‎همان‎ ‎ترتیبی‎ ‎که‎ ‎ایلهان‎ ‎عمر‎ ‎گفته‎ ‎است‎ ‎کار‎ ‎میکند‎. ‎طی‎ ‎برگزاری‎ ‎کنفرانس‎ ‎های‎ ‎سیاستگذاری،‎ ‎هنگامی‎ ‎که‎ ‎اعضا‎ ‎در‎ ‎اتاق‎ ‎های‎ ‎مستقلی‎ ‎به‎ ‎موازات‎ ‎برگزاری‎ ‎اجلاس‎ ‎گردهم‎ ‎می آیند،‎ ‎به‎ ‎گردآوری‎ ‎منابع‎ ‎مالی‎ ‎و‎ ‎تصمیم‏گیری‎ ‎برای‎ ‎کسانی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎نهایت‎ ‎راهی‎ ‎کنگره‎ ‎میشوند،‎ ‎میپردازند». ‎

رییس‎ ‎ایپک‎ ‎از‎ ‎قبول‎ ‎مصاحبه‎ ‎برای‎ ‎پاسخ‎ ‎خودداری‎ ‎کرد‎ ‎اما‎ ‎مارشال‎ ‎ویتمان،‎ ‎سخنگوی‎ ‎این‎ ‎گروه‎ ‎اعلام‎ ‎کرد‎: «ایپک‎ ‎از‎ ‎کاندیداها‎ ‎حمایت‎ ‎مالی‎ ‎و‎ ‎تبلیغاتی‎ ‎نمیکند‎. ‎ما‎ ‎اعضا‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎شرکت‎ ‎در‎ ‎فعالیت‎ ‎های‎ ‎سیاسی‎ ‎و‎ ‎تقنینی‎ ‎و‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎حقوق‎ ‎دموکراتیک‎ ‎خود‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎شهروندان‎ ‎آمریکایی‎ ‎تشویق‎ ‎می کنیم‎». واقعا‎ ‎هم‎ ‎چنین‎ ‎است‎. ‎در‎ ‎سال‎ ‎‏۱۹۸۲‏‎ ‎اعضای‎ ‎ایپک‎ ‎نماینده‎ ‎ایلینویز،‎ ‎پاول‎ ‎فیندلی‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎خاطر‎ ‎حمایت‎ ‎از‎ ‎یاسر‎ ‎عرفات،‎ ‎رهبر‎ ‎سازمان‎ ‎آزادیبخش‎ ‎فلسطین‎ ‎تحت‎ ‎فشار‎ ‎قرار‎ ‎دادند‎ ‎تا‎ ‎کناره گیری‎ ‎کند‎. ‎دو‎ ‎سال‎ ‎بعد‎ ‎نیز‎ ‎اعضای‎ ‎ایپک‎ ‎به‎ ‎تکاپو‎ ‎افتادند‎ ‎تا‎ ‎سناتور‎ ‎چارلز‎ ‎پرسی،‎ ‎رییس‎ ‎وقت‎ ‎کمیته‎ ‎روابط‎ ‎خارجی‎ ‎سنا‎ ‎و‎ ‎حامی‎ ‎فروش‎ ‎هواپیماهای‎ ‎جاسوسی‎ ‎آواکس‎ ‎به‎ ‎عربستان‎ ‎سعودی‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎سناتور‎ ‎دموکرات،‎ ‎پال‎ ‎سیمون‎ ‎جایگزین‎ ‎کنند‎. ‎

پیروزیهای‎ ‎پی درپی،‎ ‎ایپک‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎تشکیلاتی‎ ‎بدل‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎کسی‎ ‎جرات‎ ‎تقابل‎ ‎با‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎ندارد‎. ‎طی‎ ‎سه‎ ‎دهه‎ ‎گذشته‎ ‎ایپک‎ ‎تلاش‎ ‎کرده‎ ‎و‎ ‎موفق‎ ‎شده‎ ‎کنگره‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎سمت‎ ‎هواداری‎ ‎از‎ ‎اسراییل‎ ‎متمایل‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎حمایت‎ ‎هر‎ ‎دو‎ ‎حزب‎ ‎برای‎ ‎کمکهای‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎نظامی‎ ‎به‎ ‎اسراییل‎ ‎به‎ ‎دست‎ ‎بیاورد‎. ‎بنابر‎ ‎اعلام‎ ‎مرکز‎ ‎رصد‎ ‎سیاستهای‎ ‎پاسخگو،‎ ‎ایپک‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎‏۳‏‎.‎‏۵‏‎ ‎میلیون‎ ‎دلار‎ ‎را‎ ‎صرف‎ ‎لابیگری‎ ‎کرده‎ ‎است‎. ‎اما‎ ‎تمایل‎ ‎روزافزون‎ ‎نمایندگانی‎ ‎مانند‎ ‎خانم‎ ‎عمر‎ ‎به‎ ‎محکوم‎ ‎کردن‎ ‎اسراییل‎ ‎به‎ ‎خاطر‎ ‎جنایتهای‎ ‎حقوق‎ ‎بشری‎ ‎همزمان‎ ‎با‎ ‎اتخاذ‎ ‎سیاستهای‎ ‎افراطی‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎دولت‎ ‎نتانیاهو،‎ ‎موجب‎ ‎شده‎ ‎حمایت‎ ‎دو‎ ‎حزب‎ ‎آمریکا‎ ‎از‎ ‎ایپک‎ ‎به‎ ‎چالش‎ ‎کشیده‎ ‎شود‎. ‎  برخی‎ ‎لیبرال‎ ‎دموکرات‎ ‎ها‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎یهودیان‎ ‎جوان‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎ترک‎ ‎این‎ ‎تشکیلات‎ ‎هستند‎.‎

شکاف‎ ‎میان‎ ‎دموکراتها‎ ‎و‎ ‎جمهوریخواهان‎ ‎در‎ ‎رابطه‎ ‎با‎ ‎اسراییل‎ ‎حقیقت‎ ‎دارد‎ ‎و‎ ‎انعکاسی‎ ‎است‎ ‎از‎ ‎جدایی‎ ‎میان‎ ‎دولت‎ ‎اسراییل‎ ‎و‎ ‎جامه‎ ‎یهودیان‎ ‎آمریکا‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎آنجا‎ ‎که‎ ‎جامعه‎ ‎یهودیان،‎ ‎تشکیل‎ ‎دهنده‎ ‎پایگاه‎ ‎اصلی‎ ‎ایپک‎ ‎میباشد،‎ ‎شاهد‎ ‎اختلافات‎ ‎شدیدی‎ ‎هستیم‎. ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎وقتی‎ ‎اسراییل،‎ ‎جوامع‎ ‎فلسطینی‎ ‎در‎ ‎کرانه‎ ‎باختری‎ ‎را‎ ‎تخریب‎ ‎میکرد،‎ ‎نماینده‎ ‎کنگره‎ ‎یان‎ ‎شاکوفسکی‎ ‎امضای‎ ‎‏۷۶‏‎ ‎نفر‎ ‎از‎ ‎اعضای‎ ‎کنگره‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎محکومیت‎ ‎این‎ ‎اقدام‎ ‎گردآوری‎ ‎کرد‎. ‎ایپک‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎خصوص‎ ‎سکوت‎ ‎اختیار‎ ‎کرد‎. ‎وقتی‎ ‎اوباما‎ ‎برخلاف‎ ‎موضع‎ ‎ایپک‎ ‎به‎ ‎امضای‎ ‎توافقنامه‎ ‎هسته ای‎ ‎با‎ ‎ایران‎ ‎رضایت‎ ‎داد،‎ ‎دموکراتها‎ ‎در‎ ‎سنا‎ ‎نیز‎ ‎علیرغم‎ ‎هزینه‎ ‎‏۲۰‏‎ ‎میلیون‎ ‎دلاری‎ ‎ایپک‎ ‎برای‎ ‎ممانعت‎ ‎از‎ ‎آن،‎ ‎حمایت‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎نشان‎ ‎دادند‎. ‎در‎ ‎نهایت‎ ‎ماه‎ ‎گذشته‎ ‎نیز‎ ‎وقتی‎ ‎سنا‎ ‎به‎ ‎لایحه‎ ‎مورد‎ ‎حمایت‎ ‎ایپک‎ ‎برای‎ ‎مقابله‎ ‎با‎ ‎کمپین‎ ‎تحریم‎ ‎اسراییل‎ ‎رای‎ ‎داد،‎ ‎تقریبا‎ ‎نیمی‎ ‎از‎ ‎سناتورهای‎ ‎دموکرات‎ ‎علیه‎ ‎آن‎ ‎رای‎ ‎دادند‎. ‎

متحدان‎ ‎ایپک‎ ‎در‎ ‎کنگره‎ ‎معتقدند‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎گروه،‎ ‎منبع‎ ‎باارزشی‎ ‎برای‎ ‎کسب‎ ‎اطلاعات‎ ‎است‎. ‎این‎ ‎لابی‎ ‎برای‎ ‎اعضای‎ ‎خود‎ ‎این‎ ‎فرصت‎ ‎را‎ ‎فراهم‎ ‎میکند‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎مقامات‎ ‎دولتی‎ ‎که‎ ‎نیاز‎ ‎دارند،‎ ‎از‎ ‎نزدیک‎ ‎گفتگو‎ ‎کنند‎. ‎اما‎ ‎همه‎ ‎نمایندگان‎ ‎چنین‎ ‎نگاهی‎ ‎ندارند‎. ‎در‎ ‎سال‎ ‎‏۲۰۰۶‏‎ ‎بتی‎ ‎مک‎ ‎کلوم،‎ ‎نماینده‎ ‎دموکرات‎ ‎مینسوتا‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎ارسال‎ ‎کالاهای‎ ‎بشردوستانه‎ ‎به‎ ‎غزه‎ ‎حمایت‎ ‎کرده‎ ‎بود،‎ ‎در‎ ‎نامهای‎ ‎به‎ ‎رییس‎ ‎ایپک،‎ ‎ورود‎ ‎اعضای‎ ‎آن‎ ‎به‎ ‎دفترش‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎علت‎ ‎توهین‎ ‎به‎ ‎رییس‎ ‎دفتر‎ ‎خود‎ ‎ممنوع‎ ‎کرد‎. ‎پس‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎واقعه‎ ‎ایپک‎ ‎فورا‎ ‎حمایت‎ ‎مالی‎ ‎از‎ ‎کمپین‎ ‎انتخاباتی‎ ‎این‎ ‎نماینده‎ ‎را‎ ‎متوقف‎ ‎کرد‎. ‎

ایپک‎ ‎به‎ ‎اعضای‎ ‎خود‎ ‎توصیه‎ ‎میکند‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎جلسات‎ ‎لابیگری‎ ‎از‎ ‎آوردن‎ ‎پول‎ ‎و‎ ‎طرح‎ ‎امور‎ ‎سیاسی‎ ‎خودداری‎ ‎کنند‎. ‎اما‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎نمایندگان‎ ‎بازنشسته‎ ‎کنگره‎ ‎میگوید‎ ‎که‎ ‎بسیار‎ ‎عادی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎تعدادی‎ ‎از‎ ‎اعضای‎ ‎کنگره‎ ‎به‎ ‎جلسه ای‎ ‎در‎ ‎خارج‎ ‎از‎ ‎مجلس‎ ‎برای‎ ‎دیدار‎ ‎با‎ ‎افراد‎ ‎توانگری‎ ‎که‎ ‎نزدیک‎ ‎به‎ ‎ایپک‎ ‎هستند،‎ ‎دعوت‎ ‎شوند‎. ‎اگر‎ ‎در‎ ‎انتهای‎ ‎جلسه‎ ‎آن‎ ‎نماینده‎ ‎بگوید‎ ‎به‎ ‎نظرم‎ ‎فلسطینیان‎ ‎نگرانی های‎ ‎مشروعی‎ ‎دارند‎ ‎یا‎ ‎اینکه‎ ‎این‎ ‎مسأله‎ ‎بسیار‎ ‎پیچیده‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎اظهاراتی‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎قبیل،‎ ‎در‎ ‎انتها‎ ‎پاکتهای‎ ‎اهدایی‎ ‎به‎ ‎آن‎ ‎نماینده‎ ‎به‎ ‎میزان‎ ‎چشمگیری‎ ‎کاهش‎ ‎میآید‎.‎

حقایقی درباره اسرائیل عضویت نمایندگان گذشته میلیون لابیگری اثرگذاری وسیعی اعضای جلسات لابیگری همراه

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار