بزودی در این مکان تبلیغات درج میشود

آهنگ پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان / تمام کدها

آهنگ پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان تمام کد آهنگ های پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان خواننده خوش صدا و محبوب ایران و دنیا .

محمدرضا شجریان نامی آشنا در ایران است که کمتر کسی نامش را نشنیده و کمتر کسی ربنا محمدرضا شجریان را نشنیده است .

آهنگ پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان

آهنگ پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان

آهنگ پیشواز محمدرضا شجریان از جست و جوهای پرطرفدار کاربران مجله سرگرمی اولی ها بوده است که قصد داریم تا آهنگ های پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان را در برای شما عزیزان قرار دهیم .

آهنگ پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان شامل تمام کد آهنگ های پیشواز محمدرضا شجریان در اپراتور ایرانسل را در این مطلب مشاهده میفرمایید .

در آهنگ های پیشواز منتشر شده از محمدرضا شجریان در ایرانسل کد آهنگ پیشواز ربنا محمدرضا شجریان به چشم میخورد که با دو کد 6612230 و 6611513 قرار داده شده است .

فعالسازی آهنگ پیشواز ایرانسل

ساز و آواز  ……………..  ۲۲۱۹۵۶

ساز و آواز1 ……………..  ۲۲۱۹۵۸

دیده بی خواب ……………..  ۲۲۱۹۵۹

قبله عشق ……………..  ۲۲۱۹۶۱

ساز و آواز2 ……………..  ۲۲۱۹۶۳

در خیال ……………..  ۲۲۱۹۶۴

افشاری گل نوش ……………..  ۳۳۱۱۱۱۶۳

تکنوازی سنتور ……………..  ۳۳۱۱۱۱۶۴

سنتور و آواز ……………..  ۳۳۱۱۱۱۶۵

چهار مضراب دل انگیز ……………..  ۳۳۱۱۱۱۶۶

تار و آواز ……………..  ۳۳۱۱۱۱۶۷

تار و آواز 1 ……………..  ۳۳۱۱۱۱۶۸

تصنیف دل مجنون ……………..  ۳۳۱۱۱۱۶۹

نی و آواز ……………..  ۳۳۱۱۱۱۷۰

کمانچه و آواز ……………..  ۳۳۱۱۱۱۷۱

تصنیف ساقی ……………..  ۳۳۱۱۱۱۷۲

تصنیف جان جهان ……………..  ۳۳۱۱۱۱۷۳

بوی باران ……………..  ۶۶۱۲۲۳۷

گلچهره ……………..  ۶۶۱۱۵۲۲

مرثیه ……………..  ۶۶۱۱۵۲۵

تار و پود ۲ ……………..  ۶۶۱۱۵۲۸

ضیافت ……………..  ۶۶۱۱۵۳۰

پیمانه ی عشق ……………..  ۶۶۱۱۵۳۲

دلشدگان ……………..  ۶۶۱۱۵۳۶

تصنیف دلشدگان ……………..  ۶۶۱۱۵۴۰

تصنیف دلشدگان ۲ ……………..  ۶۶۱۱۵۴۲

امید عشق ……………..  ۶۶۱۱۵۴۴

رویای تنبک ……………..  ۶۶۱۱۵۴۷

خاطره ……………..  ۶۶۱۱۵۴۹

پاسبان حرم دل ……………..  ۶۶۱۱۵۵۰

تصنیف امید عشق شوشتری ……………..  ۶۶۱۱۵۵۱

تصنیف امید عشق شوشتری ۲ ……………..  ۶۶۱۱۵۵۲

تصنیف امید عشق شوشتری ۳ ……………..  ۶۶۱۱۵۵۳

عروج ……………..  ۶۶۱۱۵۵۴

غلام چشم ۲ ……………..  ۶۶۱۱۵۵۶

غلام چشم ۳ ……………..  ۶۶۱۱۵۵۷

بازگشت ……………..  ۶۶۱۱۵۵۸

مرثیه ۲ ……………..  ۶۶۱۱۵۵۹

مارش عزا ……………..  ۶۶۱۱۵۶۰

گلچهره ۲ ……………..  ۶۶۱۱۵۶۱

پیش در امد شور ……………..  ۶۶۱۱۷۰۵

تکنوازی ……………..  ۶۶۱۱۷۰۶

چهار مضراب ……………..  ۶۶۱۱۷۰۸

ساز و آواز ۲ ……………..  ۶۶۱۱۷۱۰

تصنیف قدیمی ۲ ……………..  ۶۶۱۱۷۱۲

تکنوازی و چهار مضراب سلمک ……………..  ۶۶۱۱۷۱۳

سازو آواز سلمک ……………..  ۶۶۱۱۷۱۴

تصنیف نگار ……………..  ۶۶۱۱۷۱۵

نی دشتی ……………..  ۶۶۱۱۷۱۶

ضرب دشتی ……………..  ۶۶۱۱۷۱۷

سازو آواز مثنوی دشتی ……………..  ۶۶۱۱۷۱۸

تصنیف چشم مست ……………..  ۶۶۱۱۷۱۹

تصنیف چشم مست ۲ ……………..  ۶۶۱۱۷۲۰

تصنیف چشم مست ۳ ……………..  ۶۶۱۱۷۲۱

مقدمه چهارگاه ……………..  ۶۶۱۱۴۲۵

مخالف ……………..  ۶۶۱۱۴۲۶

زابل ……………..  ۶۶۱۱۴۲۷

حصار ……………..  ۶۶۱۱۴۲۸

منصوری ……………..  ۶۶۱۱۴۲۹

مویه ……………..  ۶۶۱۱۴۳۰

بوی باران ……………..  ۶۶۱۱۴۳۱

بوی باران ۲ ……………..  ۶۶۱۱۴۳۲

بوی باران ۳ ……………..  ۶۶۱۱۴۳۳

بوی باران ۴ ……………..  ۶۶۱۱۴۳۴

مقدمه افشاری ……………..  ۶۶۱۱۴۳۵

چهارمضراب افشاری ……………..  ۶۶۱۱۴۳۶

پارسه خانی ……………..  ۶۶۱۱۴۳۷

درآمد عراق ……………..  ۶۶۱۱۴۳۸

چهارمضراب تاروتنبک ……………..  ۶۶۱۱۴۳۹

عراق ……………..  ۶۶۱۱۴۴۰

مثنوی افشاری ……………..  ۶۶۱۱۴۴۱

تصنیف نی زن ……………..  ۶۶۱۱۴۴۲

پیش درآمد شور ……………..  ۶۶۱۱۴۴۳

تارو نی ……………..  ۶۶۱۱۴۴۴

چهارمضراب ……………..  ۶۶۱۱۴۴۵

سازوآواز شور ……………..  ۶۶۱۱۴۴۶

سلسله ی مو ……………..  ۶۶۱۱۴۴۷

سازوآواز ……………..  ۶۶۱۱۴۴۸

یادایام ……………..  ۶۶۱۱۴۴۹

تکنوازی نی ……………..  ۶۶۱۱۴۵۰

پیش درآمد سرانداز ……………..  ۶۶۱۱۴۵۱

تکنوازی سنتور ……………..  ۶۶۱۱۴۵۲

چهارمضراب سروناز ……………..  ۶۶۱۱۴۵۳

سازوآواز ۱ ……………..  ۶۶۱۱۴۵۵

سازوآواز ۲ ……………..  ۶۶۱۱۴۵۶

تصنیف آستان جانان ……………..  ۶۶۱۱۴۵۷

تکنوازی سنتور ۲ ……………..  ۶۶۱۱۴۵۸

ضربی کرد بیات ……………..  ۶۶۱۱۴۵۹

سازوآواز ۳ ……………..  ۶۶۱۱۴۶۰

سازوآواز ۴ ……………..  ۶۶۱۱۴۶۱

تصنیف شیدایی ……………..  ۶۶۱۱۴۶۲

طلوع ……………..  ۶۶۱۱۴۹۶

آواز و نی درآمد ……………..  ۶۶۱۱۴۹۷

آواز و نی درآمد۲ ……………..  ۶۶۱۱۴۹۸

آواز و نی گوشت ……………..  ۶۶۱۱۴۹۹

آواز و نی گوشت۲ ……………..  ۶۶۱۱۵۰۰

آواز و نی گوشت۳ ……………..  ۶۶۱۱۵۰۱

آواز و نی گوشت۴ ……………..  ۶۶۱۱۵۰۲

نهفت ……………..  ۶۶۱۱۵۰۳

آواز و نی نهفت ……………..  ۶۶۱۱۵۰۴

آواز و نی نهفت۲ ……………..  ۶۶۱۱۵۰۵

آواز و نی بیات ترک ……………..  ۶۶۱۱۵۰۶

آواز و نی بیات ترک۲ ……………..  ۶۶۱۱۵۰۷

آواز و نی بیات ترک۳ ……………..  ۶۶۱۱۵۰۸

آواز و نی سه گاه ……………..  ۶۶۱۱۵۰۹

آواز و نی سه گاه۲ ……………..  ۶۶۱۱۵۱۰

تصنیف جان جهان ……………..  ۶۶۱۱۵۱۱

تصنیف جان جهان ۲ ……………..  ۶۶۱۱۵۱۲

دعای ربنّا ……………..  ۶۶۱۱۵۱۳

تار و پود ……………..  ۶۶۱۱۵۱۶

غلام چشم ……………..  ۶۶۱۱۵۵۵

ساز و آواز ……………..  ۶۶۱۱۷۰۹

تصنیف قدیمی ……………..  ۶۶۱۱۷۱۱

این دهان ۲ ……………..  ۶۶۱۱۷۴۰

پیش درآمد ماهور ……………..  ۶۶۱۱۷۵۶

تکنوازی ساز ……………..  ۶۶۱۱۷۵۷

چهار مضراب ……………..  ۶۶۱۱۷۵۸

درآمد ماهور ……………..  ۶۶۱۱۷۵۹

تصنیف سرو چمان 1 ……………..  ۶۶۱۱۷۶۰

تصنیف سرو چمان 2 ……………..  ۶۶۱۱۷۶۱

تصنیف سرو چمان 3 ……………..  ۶۶۱۱۷۶۲

شکسته ……………..  ۶۶۱۱۷۶۳

تصنیف خاطر حزین1 ……………..  ۶۶۱۱۷۶۴

تصنیف خاطر حزین2 ……………..  ۶۶۱۱۷۶۵

دلکش1 ……………..  ۶۶۱۱۷۶۶

دلکش2 ……………..  ۶۶۱۱۷۶۷

قرائی ……………..  ۶۶۱۱۷۶۸

تصنیف بی همزبان1 ……………..  ۶۶۱۱۷۶۹

تصنیف بی همزبان2 ……………..  ۶۶۱۱۷۷۰

ساز و آواز بی همگان بسر شود 1 ……………..  ۶۶۱۱۸۳۲

ساز و آواز بی همگان بسر شود 2 ……………..  ۶۶۱۱۸۳۳

ساز و آواز نهفت 1 ……………..  ۶۶۱۱۸۳۴

ساز و آواز نهفت 2 ……………..  ۶۶۱۱۸۳۵

تصنیف با من سنما 1 ……………..  ۶۶۱۱۸۳۶

تصنیف با من سنما 2 ……………..  ۶۶۱۱۸۳۷

تصنیف با من سنما 3 ……………..  ۶۶۱۱۸۳۸

تصنیف با من سنما 4 ……………..  ۶۶۱۱۸۳۹

ساز و آواز ره میخانه 1 ……………..  ۶۶۱۱۸۴۰

ساز و آواز ره میخانه 2 ……………..  ۶۶۱۱۸۴۱

ساز و آواز ره میخانه 3 ……………..  ۶۶۱۱۸۴۲

چندان که گفتم ……………..  ۶۶۱۱۸۴۳

تصنیف دل دیوانه 1 ……………..  ۶۶۱۱۸۴۴

تصنیف دل دیوانه 2 ……………..  ۶۶۱۱۸۴۵

تصنیف دل دیوانه 3 ……………..  ۶۶۱۱۸۴۶

چون تو جانان منی1 ……………..  ۶۶۱۱۸۴۷

چون تو جانان منی 2 ……………..  ۶۶۱۱۸۴۸

چون تو جانان منی 3 ……………..  ۶۶۱۱۸۴۹

تصنیف بی تو بسر نمی شود 1 ……………..  ۶۶۱۱۸۵۰

تصنیف بی تو بسر نمی شود 2 ……………..  ۶۶۱۱۸۵۱

تصنیف بی تو بسر نمی شود 3 ……………..  ۶۶۱۱۸۵۲

سکوت شب ……………..  ۶۶۱۱۹۰۴

کویر ……………..  ۶۶۱۱۹۰۵

ساز و آواز 1 ……………..  ۶۶۱۱۹۰۶

ساز و آواز 2 ……………..  ۶۶۱۱۹۰۷

ساز و آواز 3 ……………..  ۶۶۱۱۹۰۸

ساز و آواز 4 ……………..  ۶۶۱۱۹۰۹

ساز و آواز 5 ……………..  ۶۶۱۱۹۱۰

شب کویر ……………..  ۶۶۱۱۹۱۱

بارون درنا ……………..  ۶۶۱۱۹۱۲

ساز و آواز باران ……………..  ۶۶۱۱۹۱۳

بارون 1 ……………..  ۶۶۱۱۹۱۴

بارون 2 ……………..  ۶۶۱۱۹۱۵

دو تار ……………..  ۶۶۱۱۹۱۶

سه تار طرقه ……………..  ۶۶۱۱۹۱۷

ساز و آواز عطار 1 ……………..  ۶۶۱۱۹۱۸

ساز و آواز عطار 2 ……………..  ۶۶۱۱۹۱۹

ساز و آواز عطار 3 ……………..  ۶۶۱۱۹۲۰

ساز و آواز عطار 4 ……………..  ۶۶۱۱۹۲۱

شرنگ ……………..  ۶۶۱۱۹۲۲

ای عاشقان 1 ……………..  ۶۶۱۱۹۲۳

ای عاشقان 2 ……………..  ۶۶۱۱۹۲۴

ربنا ……………..  ۶۶۱۲۲۳۰

پیشواز ایرانسل محمدرضا شجریان

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار