مذهبی

 • شماره ۹۱ فصلنامه علمی ـ پژوهشی «نقدونظر» منتشر شد
 • مهدی حائری یزدی به برتری فلسفه اسلامی نسبت به فلسفه غرب باور داشت
 • شماره جدید فصلنامه سیاست متعالیه منتشر شد
 • کنفرانس بین‌المللی تئوری انتقادی رم برگزار می شود
 • کتاب عاشورا چگونه و چرا؟ نقد و بررسی می‌شود
 • همزیستی میان ادیان باید گسترش یابد/ اصول مشترک ادیان
 • دهمین همایش هیأت‌های محوری و برگزیده کشور برگزار می‌شود
 • ششمین شب علوم انسانی برگزار می شود
 • تاکید بر فرهنگ سازی و گفتمان در اقدامات قرآنی سال۹۸  
 • عقل، نمی تواند تمام خطرات را بشناساند/ ربا فساد و تباهی است
 • همایش نقد زبان‌شناختی ترجمه های معاصر فارسی قرآن برگزار می شود
 • خادمان قرآن کریم ۲۹ بهمن ماه تجلیل خواهند شد
 • کتاب «از نفاق تا فرقه رجوی» منتشر شد
 • تلقی فیلسوفانه از دانش، علم را به انسداد می کشاند
 • نفوذ اجتماعی روحانیت در ایران کمتر از ادیان و مذاهب دیگر نیست