مذهبی

 • «مأموریت حکومت دینی» در برنامه زاویه بررسی می شود
 • درباره انقلاب در پنجشنبه های پرسش بحث می شود
 • گفتگوهای دینی به منظور دستیابی به نقاط مشترک برای همکاری است
 • دومین نشست نقد شبهات در برهان پذیری خدا برگزار می شود
 • نشست آسیب شناسی تطبیق نشانه‌های ظهور برگزار می‌شود
 • نشست هستی شناختی هنراسلامی با تأکید بر حکمت متعالیه برگزار می‌شود
 • نمایشگاه بین المللی قرآن با هدف جریان سازی فرهنگی شکل گرفته است
 • چهارمین همایش ملی میثاق علوی برگزار می شود
 • بیانیه گام دوم انقلاب، گفتمان جدیدی از انقلاب اسلامی ارائه می دهد
 • کنفرانس بین‌المللی اسلام و فلسفه برگزار می شود
 • ثبت نام آزمون «ترنم وحی» تمدید شد
 • بررسی بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب در ذیل مباحث پژوهشی
 • نشست تبیین و تشریح بیانیه گام دوم انقلاب برگزار می‌شود
 • تولید علم یا کشف علم؟/ پاسخ به یک اشکال قدیمی
 • کتاب «زندگی به طعم اخلاق؛ پنج‌گام در اخلاق شهروندی» منتشر شد